อาหารไทย

อาหารไทยมาจากไหนกัน

          แน่นอนว่าเป็นคนไทย ก็ต้องรับประทานอาหารไทย ซึ่งมีหลากหลายให้เลือก พร้อมกับรสชาติที่มีความจัดจ้านและไม่หนักเครื่องเทศจนเกินไป แถมยังมีหลากหลายเมนูทั้งตามแต่ละภาค และในแต่ละภาคก็ยังมีท้องถิ่น ที่นำเอาวัตถุดิบประจำท้องถิ่นมาปรุงแต่งเป็นอาหารด้วย อาหารไทย เป็นอาหารประจำของประเทศไทย ที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของไทย คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก โดยนิยมกัน 2 ชนิดคือ ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า คนไทยภาคอีสานและภาคเหนือนิยมกินข้าวเหนียวเป็นหลัก ส่วนคนไทยภาคกลางและภาคใต้นิยมกินข้าวเจ้าเป็นหลัก …